Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nisha Pather Olofsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör Nisha Pather Olofsson

Namn:Nisha Pather Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6658448
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2562, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nisha Pather Olofsson