Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Markus Rasmusson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- --- Markus Rasmusson

Namn:Markus Rasmusson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Markus Rasmusson