Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktionen --- --- Vice rektor Charlotte Ahlgren Moritz

Namn:Charlotte Ahlgren Moritz
E-post:
Telefon: 040-66 57346
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Charlotte Ahlgren Moritz