Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Ahlgren Moritz
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktion Ledning --- Vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz

Namn:Charlotte Ahlgren Moritz
E-post:
Telefon: 040-6657346
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Ahlgren Moritz