Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration --- Annika Andersson

Namn:Annika Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 58634
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: NE:B2029, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Annika Andersson