Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna-Karin Alm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Föreståndare Anna-Karin Alm

Namn:Anna-Karin Alm
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna-Karin Alm

Jag arbetar med att koordinera universitetets stöd till forskare, studenter, medarbetare i arbetet med att realisera idéer och möjliggöra att forskningsbaserad kunskap används i samhället på olika sätt. Jag kan hjälpa till med svar på frågor gällande nyttiggörande och innovation i bred bemärkelse. Jag har ett brett kontaktnät och hjälper till med att hitta rätt samarbetspartners och finansiärer för varje idé.

Jag har en bakgrund som forskare inom medicinsk cellbiologi och har arbetat med forskning och utveckling inom både akademi och näringsliv.