Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsan Folkhälsovetare Alexandra Thomasson

Namn:Alexandra Thomasson
E-post:
Telefon: 040-66 57028
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Alexandra ThomassonAlexandra Thomasson tjänstgör som folkhälsovetare på Studenthälsan.