Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Administrativ chef Anna Boreson

Namn:Anna Boreson
E-post:
Telefon: 040-66 57322
Hämtställe:71
Besöksadress:Neptuniplan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Anna Boreson