Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Singhateh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Internationaliseringsstrateg Anna Singhateh

Namn:Anna Singhateh
E-post:
Webb:http://www.mah.se/studerautomlands (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2025, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Singhateh

Verksamhetsansvarig, Internationella sekretariatetShort description in English:

Head of International Office