Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Funktion studiekarriär Studie- och karriärvägledare Carina Bäckström

Namn:Carina Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658135
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2071, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Carina Bäckström

Carina Bäckström arbetar som studie- och karriärvägledare på Studentcentrum. Under 2017 driver jag ett samverkansprojekt NYAK, tillsammans med arbetsförmedlingen Etableringen. I projektet erbjuder vi kartläggning och vägledning till nyanlända inskrivna på Arbetsförmedlingen. Förutom att jag även har enskilda samtal med studenter så föreläser jag i studieteknik samt har olika karriärvägledande aktiviteter med studenter. Nås säkrast via mail carina.backstrom@mah.se alternativt via telefon 040-665 8135.