Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Internationell handläggare Caroline Climie

Namn:Caroline Climie
E-post:
Telefon: 040-66 57377
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2023, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Caroline ClimieCaroline Climie arbetar på Internationella sekretariatet, ansvarar för avtal med partneruniversitet i Asien. Utvecklare i MoveOn 4 databas för internationella relationer. Kontaktperson för Kontaktresemdel. Ordförande för arbetsmiljögruppen för studentcentrum.

Short description in English:
Caroline Climie works at the International Office, is responsible for agreements with partner universities in Asia. Develops and maintains the MoveOn 4 database for Exchange studies and the is the contact person for Staff partner contacts-Kontaktresemedel.Is the president of the Student Centre 'Working Environment committee'.