Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Clara Norell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare Clara Norell

Namn:Clara Norell
E-post:
Telefon: 040-6657671
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Clara Norell