Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Hultman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ handläggare Cecilia Hultman

Namn:Cecilia Hultman
E-post:
Telefon: 040-6657541
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Hultman

Jag arbetar med administrativa uppgifter för institutionen K3. I min roll ingår ledningsstöd till prefekt och enhetschefer.