Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomiadministratör Cecilia Olsson

Namn:Cecilia Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657029
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Olsson

Cecilia Olsson ansvarar för anläggningsredovisningen.