Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Tf chef Charlotte Kipowsky

Namn:Charlotte Kipowsky
E-post:
Telefon: 040-66 57554
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2031, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Charlotte Kipowsky