Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Kipowski
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice --- Chef Studentcentrum Charlotte Kipowski

Namn:Charlotte Kipowski
E-post:
Telefon: 040-6657554
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2031, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Kipowski