Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cristina Liljeroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Jämställdhetsstrateg Cristina Liljeroth

Namn:Cristina Liljeroth
E-post:
Telefon: 040-6657559
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3076, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cristina Liljeroth

Cristina Liljeroth, personalvetare med inriktning mot kompetensutveckling för medarbetare och chefer samt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.