Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalstrateg Cristina Liljeroth

Namn:Cristina Liljeroth
E-post:
Telefon: 040-66 57559
Fax: 040-6657167
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B3076, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Cristina LiljerothCristina Liljeroth, personalvetare med inriktning mot kompetensutveckling för medarbetare och chefer samt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.