Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Dorota Gorna
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Dorota Gorna

Namn:Dorota Gorna
E-post:
Telefon: 040-6657037
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2075/K2:E117, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Dorota Gorna

Jag arbetar som studie- och karriärvägledare på Studier och karriär, Studentcentrum samt som studievägledare på Fakulteten för Teknik och samhälle.Short description in English:

I work as a Study and Career Advisor at Student Careers Center and at the Faculty of Technology and society.