Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Erika Augustinsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Kommunikatör Erika Augustinsson

Namn:Erika Augustinsson
E-post:
Telefon: 040-6658685
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Erika Augustinsson

Arbetar med Mötesplats för social innovation som är ett samverkansprojekt mellan universitet, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Huvudsaklig arbetsuppgift är att arbeta med strategi för områdets utveckling, kommunikation och omvärldsbevakning. Huvudsakligt expertisområde är social innovation, samhälls- och socialt entreprenörskap. Mer information: www.socialinnovation.se