Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling Mötesplats Social Innovation Informatör Erika Augustinsson

Namn:Erika Augustinsson
E-post:
Telefon: 040-66 58685
Mobil: 0725-264009
Webb:http://augustinsson.net (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Erika AugustinssonArbetar med Mötesplats för social innovation som är ett samverkansprojekt mellan högskola, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Huvudsaklig arbetsuppgift är att arbeta med kommunikation och omvärldsbevakning. Huvudsakligt expertisområde är social innovation, samhälls- och socialt entreprenörskap. Mer information: www.socialinnovation.se