Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsan Kurator Ewa Lunnemark

Namn:Ewa Lunnemark
E-post:
Telefon: 040-66 57782
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NI:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Ewa LunnemarkEwa Lunnemark tjänstgör som kurator vid Studenthälsan.