Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ewa Lunnemark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator Ewa Lunnemark

Namn:Ewa Lunnemark
E-post:
Telefon: 040-6657782
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ewa Lunnemark

Ewa Lunnemark tjänstgör som kurator vid Studenthälsan.