Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lunnemark Ewa
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Kurator Lunnemark Ewa

Namn:Lunnemark Ewa
E-post:
Telefon: 040-6657782
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lunnemark Ewa

Ewa Lunnemark tjänstgör som kurator vid Studenthälsan.