Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Halina Ettelin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministrativ handläggare Halina Ettelin

Namn:Halina Ettelin
E-post:
Telefon: 040-6657032
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2050, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Halina Ettelin