Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hanna Lindeblad
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Fastighetsförvaltare Hanna Lindeblad

Namn:Hanna Lindeblad
E-post:
Telefon: 040-6657052
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NI, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hanna Lindeblad