Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen --- Fastighetsförvaltare Hanna Lindeblad

Namn:Hanna Lindeblad
E-post:
Telefon: 040-66 57052
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NI:Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Hanna Lindeblad