Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministrativ handläggare Ingvar Jaxell

Namn:Ingvar Jaxell
E-post:
Telefon: 040-6657160
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2012, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Ingvar Jaxell