Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeanette Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Projektkoordinator Jeanette Persson

Namn:Jeanette Persson
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jeanette Persson

Jag arbetar med studentsamverkan och ger stöd till utbildningar som vill ha fler eller nya externa kontakter för samarbete inom utbildningen. Jag kan hjälpa dig som är kurs- eller programansvarig att presentera och marknadsföra samarbetsmöjligheter inom er utbildning på portalen för studentsamarbeten.

Jag arbetar även övergripande med samverkans- och innovationsfrågor kopplat till studenter.