Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - John Åberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Universitetslektor John Åberg

Namn:John Åberg
E-post:
Telefon: 040-6657435
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

John Åberg
Short description in English:

Ph.D Political Science, main focus international relations.