Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Alling
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare Johan Alling

Namn:Johan Alling
E-post:
Telefon: 040-6658132
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Alling