Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Forskningshandläggare Johan Alling

Namn:Johan Alling
E-post:
Telefon: 040-6658132
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan AllingJohan Alling, jur.kand. och Master of European Laws, är forskningshandläggare med inriktning på extern finansiering. Han har tidigare varit projektledare inom uppdragsutbildning och varit tillförordnad chef för Högskoleledningens kansli. Han har en bakgrund i bl.a. Regeringskansliet och Nordiska ministerrådet.