Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karolina Rosenqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator Karolina Rosenqvist

Namn:Karolina Rosenqvist
E-post:
Telefon: 040-6657363
Webb:http://storm.mah.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karolina Rosenqvist

Karolina är anställd på avdelningen för Innovation och utveckling och jobbar nära forskare på bl.a. forskningscentrumen IOTAP och Medea. Hon ingår också i det team som utvecklar Storm, Malmö högskolas nya innovationsarena där studenter och medarbetare från hela högskolan i samspel med omvärlden utvecklar idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar. Hon var tidigare projektledare för det öresundsövergripande Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign, som utvecklade nya upplevelser inom ramen för klassisk musik. I projektet arbetade studenter och forskare tillsammans med tre symfoniorkestrar i regionen för att utveckla nya former för publikinvolvering, bland annat med utgångspunkt i digitala medier (cmec.mah.se).