Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karolina Rosenqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator Karolina Rosenqvist

Namn:Karolina Rosenqvist
E-post:
Telefon: 040-6657363
Webb:https://mau2018.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karolina Rosenqvist

Karolina är anställd på Universitetskansliet. Hon arbetar som projektledare för universitetsfirande, Universitet 2018. Hon jobbar även som producent och koordinator för seminarieserierna I huvudet på en professor och Knowledge for Change. Hon ingår också i det team som utvecklar Storm, Malmö universitets innovationsmiljö där studenter och medarbetare från hela universitetet i samspel med omvärlden utvecklar idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar. Hon jobbar dessutom som koordinator på forskningsplattformen Medea. Hon var tidigare projektledare för det öresundsövergripande Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign, som utvecklade nya upplevelser inom ramen för klassisk musik. I projektet arbetade studenter och forskare tillsammans med tre symfoniorkestrar i regionen för att utveckla nya former för publikinvolvering, bland annat med utgångspunkt i digitala medier (cmec.mah.se).Short description in English:

Karolina works as the project manager for the celebration of Malmö University 20 years (University 2018). She also works as producer and coordinator for the seminar series: Inside the mind of a professor, and Knowledge for Change. She is also part of the team that develops Storm, Malmö University Innovation Hub, where students and employees from across the university, develop ideas and solutions that address the challenges of today and the future. She also works as a coordinator at the Medea research platform. She was previously the project leader for the Interregional Interreg Project Musical Experience Design, which developed new experiences in classical music. In the project, students and researchers worked together with three symphony orchestras in the region to develop new forms of audience involvement, among other things based on digital media (cmec.mah.se).