Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Enhetschef/Studie- och karriärvägledare Katarina Fjellström

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarina Fjellström

Katarina Fjellström arbetar som studie- och karriärvägledare på Studie- och karriär. Telefon 040-6658296.Short description in English:

Katarina Fjellström works as a Study and Career Advisor, at Student Careers Center. Phone 040-6658296.