Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarina Fjellström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Enhetschef Katarina Fjellström

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarina Fjellström

Katarina Fjellström, Enhetschef Stöd och service, Studentcentrum, Gemensamt verksamhetsstöd. Telefon 040-6658296.Short description in English:

Katarina Fjellström,Head of Student services. Phone + 46 (0) 40-6658296.