Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studievägledare Katarina Fjellström

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-66 58296
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Katarina FjellströmKatarina Fjellström arbetar som studie- och karriärvägledare på Studie- och karriär. 40 % av tjänsten fördelas i ett projektsamarbete med Af Etablering mot målgruppen nyanlända akademiker. Telefon 040-6658296.

Short description in English:
Katarina Fjellström works as a Study and Career Advisor, at Student Careers Center. Phone 040-6658296.