Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karolina Källoff
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator Karolina Källoff

Namn:Karolina Källoff
E-post:
Telefon: 040-6657389
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karolina Källoff