Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karina Mouritzen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- HR-specialist Karina Mouritzen

Namn:Karina Mouritzen
E-post:
Telefon: 040-6657394
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3028, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karina Mouritzen