Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Kajsa Werlestål Khanye

Namn:Kajsa Werlestål Khanye
E-post:
Telefon: 040-6657650
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2029, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kajsa Werlestål KhanyeKajsa arbetar på International Office och ansvarar för avtal och studentutbyten med partneruniversitet i Asien, Afrika och Sydamerika. Samordnar också de Sida-finansierade programmen Linnaeus-Palme och Minor Field Studies - MFS.

Short description in English:
Kajsa works at the International Office where she is responsible for agreements and student exchanges with partner universities in Asia, Africa and South America. Coordinating the Sida financed programmes Linnaeus-Palme and Minor Field Studies - MFS.