Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kajsa Werlestål Khanye
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Kajsa Werlestål Khanye

Namn:Kajsa Werlestål Khanye
E-post:
Telefon: 040-6657197
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2029, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kajsa Werlestål Khanye

Samordnare för de Sida-finansierade stipendie- och utbytesprogrammen Minor Field Studies - MFS och Linnaeus-Palme - LP. Arbetar även med inkommande internationella studenter samt internationella besök till universitetet.Short description in English:

Coordinator for the Sida financed scholarship and exchange programmes Minor Field Studies - MFS and Linnaeus-Palme. Works with incoming international students and international visits to the university.