Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kajsa Werlestål Khanye
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Internationell handläggare Kajsa Werlestål Khanye

Namn:Kajsa Werlestål Khanye
E-post:
Telefon: 040-6657197
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2029, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kajsa Werlestål Khanye

Kajsa arbetar på International Office och ansvarar för det Sida-finansierade Minor Field Study-programmet (MFS). Kajsa arbetar också med inkommande internationella studenter.Short description in English:

Kajsa works at the International Office where she is responsible for the Sida financed Minor Field Study Programme. Kajsa also works with incoming students.