Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstaben --- Sekreterare Kerstin Jakobsen

Namn:Kerstin Jakobsen
E-post:
Telefon: 040-66 57003
Mobil: 0709-655432
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Kerstin JakobsenKerstin Jakobsen, Rektors sekreterare. Sekreterare i högskolestyrelsen, Stora ledningsgruppen samt på Rektorssammanträden