Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Funktion studiekarriär Studie- och karriärvägledare Ingrid Maria Andersson

Namn:Ingrid Maria Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657890
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2072, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Ingrid Maria Andersson

Studie- och karriärvägledare och verksamhetsansvarig för Studier och karriär, Studentcentrum. Studier och karriärs verksamhet innefattar vägledning vid inträdet till högskolestudierna, under studietiden och vid övergången till arbetslivet, och består av en mångfald av olika insatser, alla med vägledningssamtalet och mötet med människan som grund. Mia är socionom i botten med 16 års erfarenhet av vägledning, och med särskilt fokus på bedömning av reell kompetens i sitt arbete som studie- och karriärvägledare på Malmö högskola.