Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare Maria Andersson

Namn:Maria Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 57890
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2072, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Maria AnderssonStudie- och karriärvägledare och verksamhetsansvarig för Studier och karriär, Studentcentrum. Studier och karriärs verksamhet innefattar vägledning vid inträdet till högskolestudierna, under studietiden och vid övergången till arbetslivet, och består av en mångfald av olika insatser, alla med vägledningssamtalet och mötet med människan som grund. Mia är socionom i botten med 16 års erfarenhet av vägledning, och med särskilt fokus på bedömning av reell kompetens i sitt arbete som studie- och karriärvägledare på Malmö högskola.