Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Drivhuset --- --- VD Magnus Carstam

Namn:Magnus Carstam
E-post:
Mobil: 0709-795682
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 1, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Drivhuset, 205 06 Malmö

Magnus Carstam