Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Kommunikatör Maria Crona

Namn:Maria Crona
E-post:
Telefon: 040-66 57188
Fax: 040-6657167
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Maria CronaAnsvarig gruppsamordnare för frågor som rör marknadsföring och studentrekrytering med uppdraget att synliggöra Malmö högskola och dess utbildningar, stöd och service till presumtiva- och innevarande studenter. Jag kan svara på frågor som rör annonsering både print och digitalt, trycksaksproduktion, redaktionellt innehåll på utbildningssidorna, filmproduktion, Malmö högskolas You Tube kanal.