Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Crona
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Enhetschef Maria Crona

Namn:Maria Crona
E-post:
Telefon: 040-6657188
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Crona

Ansvarig gruppsamordnare för frågor som rör marknadsföring och studentrekrytering med uppdraget att synliggöra Malmö högskola och dess utbildningar, stöd och service till presumtiva- och innevarande studenter. Jag kan svara på frågor som rör annonsering både print och digitalt, trycksaksproduktion, redaktionellt innehåll på utbildningssidorna, filmproduktion, Malmö högskolas You Tube kanal.