Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Dahlberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare Maria Dahlberg

Namn:Maria Dahlberg
E-post:
Telefon: 040-6657163
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Dahlberg

Arbetar med högskoleövergripande forskningsfrågor och forskningsstöd. Administrerar högskolans Beredning för forskning (BFF) och Kommittén för forskarutbildning (KFU). Redaktör för Forskningsnytt (nyhetsbrev för forskare).