Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Gagner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator Martin Gagner

Namn:Martin Gagner
E-post:
Telefon: 040-6657739
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, C1043, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Martin Gagner