Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör Malin Idvall

Namn:Malin Idvall
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Idvall
Short description in English:

I work as Research Administrator at the Faculty of Health and Society