Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria English
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Utbildningshandläggare Maria English

Namn:Maria English
E-post:
Telefon: 040-6658250
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, C0922, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria English

Utbildningshandläggare vid Institutionen för globala politiska studier (GPS)Short description in English:

Education Officer at the Department of Global Political Studies (GPS)


Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningshandläggare Maria English

Namn:Maria English
E-post:
Telefon: 040-6658250
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, C0922, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria English

Utbildningshandläggare vid Institutionen för globala politiska studier (GPS)Short description in English:

Education Officer at the Department of Global Political Studies (GPS)