Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria English
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Utbildningshandläggare Maria English

Namn:Maria English
E-post:
Telefon: 040-6658250
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, NI:C0922 (hus C), Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria English

Internationell administrativ koordinator, utresande utbytesstudier vid Institutionen för globala politiska studier (GPS)Short description in English:

International Administrative Coordinator, outgoing exchange students at the Department of Global Political Studies (GPS)


Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningshandläggare Maria English

Namn:Maria English
E-post:
Telefon: 040-6658250
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, NI:C0922 (hus C), Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria English

Internationell administrativ koordinator, utresande utbytesstudier vid Institutionen för globala politiska studier (GPS)Short description in English:

International Administrative Coordinator, outgoing exchange students at the Department of Global Political Studies (GPS)