Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Reissner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator Martin Reissner

Namn:Martin Reissner
E-post:
Telefon: 040-6657266
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Martin Reissner

Utbildningskoordinator för Globala politiska Studier

Kan svara på frågor om

  • tillgodoräknanden
  • valbara kurser
  • individuella studieplaner
  • avbrott
  • studieuppehåll


Short description in English:

Educational Coordinator for the department of Global Political Studies.