Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Rosén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Löneadministratör Maria Rosén

Namn:Maria Rosén
E-post:
Telefon: 040-6657067
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3025, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Rosén

Maria Rosén arbetar som lönehandläggare för Lärarutbildningen.