Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Administrativ assistent Merja Skaffari-Multala

Namn:Merja Skaffari-Multala
E-post:
Telefon: 040-66 57117
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Merja Skaffari-MultalaJag jobbar som administrativ assistent på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) samt som institutionsstöd på fakulteten Kultur och Samhällets gemensamma kansli.

Short description in English:
I´m working as administrator at Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and as department support at the faculty of Culture and Society's joint office.