Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ assistent Merja Skaffari Multala

Namn:Merja Skaffari Multala
E-post:
Telefon: 040-6657117
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Merja Skaffari Multala

Jag jobbar som administrativ assistent på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) samt som institutionsstöd på fakulteten Kultur och Samhällets gemensamma kansli.Short description in English:

I´m working as administrator at Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and as department support at the faculty of Culture and Society's joint office.