Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monika Patay
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Utbildningshandläggare Monika Patay

Namn:Monika Patay
E-post:
Telefon: 040-6657146
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monika Patay

Arbetar med högskoleövergripande kvalitetsfrågor. Ansvarar bl. a. för Pedagogisk utmärkelse, Pedagogiska utvecklingsmedel. Sekreterare i Utbildningsberedningen samt i Nämnden för examensrätts- och inrättandefrågor. Bereder och handlägger frågor kring validering av högskolepedagogiska utbildningar.