Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ola Olefeldt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator Ola Olefeldt

Namn:Ola Olefeldt
E-post:
Telefon: 040-6657218
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ola Olefeldt