Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ola Püschel
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Karriärservice Studie- och karriärvägledare Ola Püschel

Namn:Ola Püschel
E-post:
Telefon: 040-6658199
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2078, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ola Püschel

Studie- och karriärvägledare/Careers advisor Malmö högskola/Malmö University E-post: ola.puschel@mah.se Studentcentrum ( varje måndag och fredag, + 46 (0)40 665 81 99 Neptuniplan 7 205 06 Malmö Urbana studier (varje tisdag, onsdag, och torsdag) + 46 (0)40 665 81 99 Nordenskiöldsgatan 1 Malmö Telefontid Urbana studier: Tisdag och onsdag 07.45 – 08.15 samt 15.30-16.00 OBS! AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA!