Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare Ola Püschel

Namn:Ola Püschel
E-post:
Telefon: 040-66 58199
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2078, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Ola PüschelStudie- och karriärvägledare/Careers advisor Malmö högskola/Malmö University E-post: ola.puschel@mah.se Studentcentrum ( varje måndag och fredag, + 46 (0)40 665 81 99 Neptuniplan 7 205 06 Malmö Urbana studier (varje tisdag, onsdag, och torsdag) + 46 (0)40 665 81 99 Nordenskiöldsgatan 1 Malmö Telefontid Urbana studier: Tisdag och onsdag 08.00 – 09.00 samt 15.00 – 15.30 OBS! AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA!