Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Individ och samhälle --- Universitetsadjunkt Ola Tostrup

Namn:Ola Tostrup
E-post:
Telefon: 040-66 58255
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B435:01, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Ola TostrupJobbar med undervisning på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Undervisar i samtals- och vägledningsmetodik.