Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Jönsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningskoordinator Peter Jönsson

Namn:Peter Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657005
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Jönsson

Peter Jönsson, FD i naturgeografi, forskningskoordinator med övergripande ansvar för administrativ samordning av universitetets forskning.Short description in English:

Peter Jönsson, PhD in physical geography, is research co-ordinator of Malmoe University. He is responsible for comprehensive co-ordination of research.