Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Forskningskoordinator Peter Jönsson

Namn:Peter Jönsson
E-post:
Telefon: 040-66 57005
Fax: 040-6657167
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Peter JönssonPeter Jönsson, FD i naturgeografi, är Malmö högskolas forskningskoordinator, vilket innebär ett övergripande ansvar för samordningen av högskolans forskning och forskarutbildning.

Short description in English:
Peter Jönsson, Dr. Phil. in physical geography, is research co-ordinator of Malmoe University. He is responsible for the comprehensive co-ordination of research and research education.