Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Martinsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Karriärservice Studie- och karriärvägledare Peter Martinsson

Namn:Peter Martinsson
E-post:
Telefon: 040-6657522
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2076, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Martinsson

Karriärvägledare, Studentcentrum Malmö högskola. Organiserar och genomför karriärworkshops på svenska (www.futurefinder.mah.se/events) varje vecka under terminstid. Coachar studenter individuellt inför övergången till arbetslivet. Fokus är hur man som student kan använda sin utbildning i arbetslivet. Medverkar i mentorsprogrammet för studenter på avancerad nivå (Master). Kontaktperson för studenter som vill kombinera med elitidrott. Jobbar 25 % inom Malmö Idrottsakademi (Malmö Stad, Malmö högskola och Skåneidrotten), www.malmoidrottsakademi.se