Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Martinsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Peter Martinsson

Namn:Peter Martinsson
E-post:
Telefon: 040-6657522
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2076, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Martinsson

Dual Career Coordinator, Riksidrottsuniversitetet Malmö & Halmstad, Malmö Universitet

Career Mentoring Programme Manager, mentorsprogram för studenter på avancerad nivå (Master).

Jobbar 25 % inom Malmö Idrottsakademi (Malmö Stad, Malmö högskola och Skåneidrotten), www.malmoidrottsakademi.se