Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Webmaster Raymond Erming

Namn:Raymond Erming
E-post:
Telefon: 040-66 57084
Mobil: 0709-655484
Webb:http://www.erming.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Raymond ErmingRaymond Erming är webmaster med ett övergripande ansvar för Malmö högskolas webbplats.

Short description in English:
Raymond Erming is webmaster with an overall responsibility for Malmö university's website.

[ADRAER]