Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecka Cowen Forssell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation Postdoktor Rebecka Cowen Forssell

Namn:Rebecka Cowen Forssell
E-post:
Telefon: 040-6657536
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecka Cowen Forssell

Min forskning belyser olika aspekter av digitala kränkningar och nätmobbning i arbetslivet. Digitala kränkningar och nätmobbning är exempel på digitaliseringens negativa effekter på arbetsmiljö och hälsa och ett fenomen som kan antas växa mot bakgrund av en ökad digitalisering av arbetslivet och samhället i stort.

I avhandlingen ’Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries´ diskuterar jag hur nya maktdynamiker uppstår i den digitala kommunikationen, bland annat då den digitala tekniken möjliggör för tredje part, det vill säga elever, föräldrar, klienter att utöva nätmobbning. Vidare diskuterar avhandlingen hur sociala medier tenderar att uppluckra gränser mellan det privata och professionella, och att nätmobbning bör förstås som ett plattform-specifikt fenomen där Facebook respektive e-post skapar olika digitala rum med olika förutsättningar för interaktion.

Min nuvarande forskning har ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Forskningen uppmärksammar skolledare och lärares utsatthet för digitala kränkningar och nätmobbning från elever och föräldrar, och har som övergripande syfte att utveckla metoder som främjar dessa professioners digitala arbetsmiljö.