Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- EU-handläggare Rebecka Kucer-Wallin

Namn:Rebecka Kucer-Wallin
E-post:
Telefon: 040-66 57093
Fax: 040-6657167
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Rebecka Kucer-Wallin