Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecka Kucer Wallin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- EU-handläggare Rebecka Kucer Wallin

Namn:Rebecka Kucer Wallin
E-post:
Telefon: 040-6657093
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecka Kucer Wallin

Jag arbetar som teamledare för Forskarservice, vilket innebär att jag samordnar Forskarserviceteamets arbete. Teamet ger stöd och rådgivning i samband med en extern forskningsansökan, både nationellt och internationellt. Stödet ges till högskolans forskare, administratörer och högskoleledning.

Jag är även universitetets EU-handläggare, vilket innebär att jag är LEAR för Horisont 2020. I samband med registrering av en forskningsansökan till EU i participant portal behövs en kontakt med mig.Short description in English:

I am working as the teamleader for the Research Support Office. The team supports and helps with advice and guidance in questions related to external research funding to both researchers, administrators and the higher management at Malmö University.

I am also the LEAR for Horizon 2020. When applying for EU-funding from Horizon 2020 in the participant portal you will need to contact me.