Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Roland Ahlstrand
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Universitetslektor Roland Ahlstrand

Namn:Roland Ahlstrand
E-post:
Telefon: 040-6658005
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B435b, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Roland Ahlstrand

Roland Ahlstrand är docent i sociologi vid fakulteten för Lärande och samhälle. Forskningen har under senare år handlat om företagsomställningar, partsrelationer, arbetsorganisation och anställdas deltagande i beslutsprocesser. I ett nu aktuellt projekt (www.quinne.eu) kommer han att studera relationen mellan innovation, arbetskvalitet och sysselsättning, men även social inkludering och jämställdhet inom privat och offentlig sektor, samt den svenska innovations-, arbetskvalitets- och sysselsättningsregimen. Roland undervisar, handleder och examinerar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen och lärarutbildningen (samhällskunskap).